Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Nästan bara kalsonger nu och blöjepoken har definitivt sett sitt slut. Blöjfri är snart en verklighet! Nattblöjan fortfarande kvar men det får komma när det kommer. Funderar på konceptet pottkalender – det skulle ju faktiskt kunna hjälpa andra på samma sätt som det hjälpt oss. Kanske skulle skissa ihop något!